Vývěska a inzerce

Datum Popis Příloha
 2023-09-25 Nabídka pronájmu bytu 2+1 v ulici nám. ČSM 690, Chodov. Pronájem bytu 2+1 nám. ČSM 690, Chodov, byt č. 3.pdf   -   399 kB 
 2023-03-20 Předpokládaný rozpočet nákladů a výnosů pro rok 2022 - 2025, Bytservis Chodov s.r.o. Rozpočet - Bytservis Chodov s.r.o. - rok 2022-2025.pdf   -   540 kB 
 2023-03-20 Pravidla pro přidělování bytů ve vlastnictví Bytservisu Chodov, s.r.o. Pravidla pro přidělení bytů Bytservis 2023.pdf   -   577 kB 
 2023-02-27 Přihláška k výběrovému řízení k pronájmu bytu (Bytservis Chodov s.r.o. a Město Chodov) Přihláška - pronájem bytu.doc   -   62 kB 

Copyright© 2010 BYTSERVIS Chodov s.r.o.