Nabídka služeb:

BYTSERVIS CHODOV s.r.o.
nabízí vlastníkům bytových jednotek zajišťování správy bytů a nebytových prostor:

1. u bytů v podílovém spoluvlastnictví, které jsou prodány podle zákona č.40/1964 Sb. (občanského zákoníku) ve znění pozdějších předpisů
2. u bytů ve výlučném vlastnictví, které jsou prodány podle zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Odměna:

Bytservis za obstarávání činnosti správce účtuje odměnu v celkové výši min. 141,- Kč (včetně DPH) za bytovou jednotku a nebytový prostor. Odměna je splatná shodně s termínem ostatních měsíčních plateb. Odměna za výkon správce je ročně upravována o uznanou roční míru inflace indexu růstu spotřebitelských cen, vydávanou Českým statistickým úřadem.

Rozsah poskytovaných služeb vychází z obsahu uzavřené smlouvy o správě domu a to zejména:

 • zajišťování běžných oprav a udržovacích prací na základě vystavené objednávky vlastníky
 • zajišťování dodávek potřebných energií a služeb, včetně jejich vyúčtování
 • zajišťování předepsaných revizí
 • vedení podvojného účetnictví
 • zavedení samostatného bankovního účtu
 • předkládání měsíčních přehledů o příjmech a nákladech vlastníků, včetně aktuálních stavů výše fondu oprav

RENOS Sokolov

  Bytservis Chodov ve spolupráci s Realitní kanceláří RENOS Sokolov nabízí:

 • vypracování kupních, darovacích, směnných smluv
 • vypracování znaleckých posudků
 • zprostředkování koupě, prodeje bytů i dalších nemovitostí
 • zajištění inzerce prodávaných nemovitostí

Bližší informace v kanceláři RK Renos Vítězná č.p.624, Chodov, telefon 352 622 927, 608 242 425.


Copyright© 2010 BYTSERVIS Chodov s.r.o.